15 yatırımcı ve 3 şirket, SPK tarafından açığa satış cezasına çarptırıldı.

Spk açıklamasında ,

Spk açıklamasında ,Açığa satış işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygunluğunun sürekli olarak incelenmekte ve denetlenmekte olduğu ve 25.02.2020 tarihinden sonra sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı şekilde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde sorumluluğu tespit edilenler hakkında, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7222 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesi ile değiştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağının hatırlatılmasında fayda görülmektedir,denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.