DOLAR 17,9670 0.16%
EURO 18,2518 -0.84%
ALTIN 1.027,37-1,13
BITCOIN 431700-1,13%
İstanbul
27°

AÇIK

KALAN SÜRE

temettü haberiyle beraber hareketlenen hisse nereye gidiyor?

Temettü haberiyle beraber hareketlenen hisse nereye gidiyor?

ABONE OL
01/07/2022 11:35
temettü haberiyle beraber hareketlenen hisse nereye gidiyor?
1

BEĞENDİM

ABONE OL

Temettü haberiyle beraber hareketlenen hisse nereye gidiyor? Temettü haberi geldikten sonra hissede yaşanan hareketlenme dikkatleri üzerine topladı! İşte o hisse!

Temettü haberiyle beraber hareketlenen hisse nereye gidiyor?

Haber yazıldığı saat ve tarihte 184,7 TL’den işlem gören hisse 3 gün önce sert düşüş yaşadığı fiyata geri geldi. Günlük tavanı 187 TL olan Kozal yukarı hareketine devam ederken bugünü tavan kapatabilecek mi mera konusu. Yatırımcıların gözü hisse üzerinde.

KOZAL altın hisselerinde temettü dağıtma sorunuyla ilgili yaşanan sorunların ardından yapılan temettü açıklamasıyla canlanan hissenin grafiği aşağıdadır.

temettü haberiyle beraber hareketlenen hisse nereye gidiyor?

KOZAL temettü bilmecesi:

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Ekim 2015 tarihli kararına istinaden Şirket’in yönetimi, Kayyım heyetine, akabinde 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) ile Şirketin tüm yetkileri 22 Eylül 2016 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devredilmiştir.
 
Şirkete ait Finansal Tablolar  Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ve Şirketin Web sitesinde  zamanında yayınlanmaktadır. 
 
28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7407 sayılı Kanunu’nun 16.Maddesi  ile getirilen düzenleme ile “10.11.2016 tarih ve 6758 sayılı  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul edilmesine Dair Kanunun  19 uncu maddesine aşağıdaki 11 inci fıkra eklenmiştir.
 
 ” Fonun, yönetim organı yetkilerini ya da yönetim organı yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerini haiz kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde ana sözleşmelerine bağlı olmaksızın, kayyım atanmasından önceki dönem bilanço ve kâr/zarar hesaplarını tasdik ile bu dönemlerde görev yapan yönetim/müdürler kurullarını ibra etmek anlamına gelmemek kaydıyla, bu maddenin dokuzuncu fıkrası çerçevesinde, şirketlere kayyım atanan faaliyet dönemini izleyen dönemden başlamak üzere kısmen ya da tamamen kâr dağıtımına karar verilebilir. 

Dağıtımına karar verilen kâr milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında mahkûmiyet kararı bulunmayan hissedarlara payları oranında ödenir. Soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin hissesine isabet edecek kâr payı  kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulur. Hakkında soruşturma, kovuşturma bulunmama veya müsadere kararı verilmemiş olma koşulu, borsada işlem gören hisseler bakımından aranmaz. Kâr dağıtımı kararı ilişkili olduğu faaliyet dönemi mali verilerinin ve tablolarının tasdiki anlamına gelmez. Dağıtıma ilişkin hususlar Fon Kurulu tarafından belirlenir.”  maddesi eklenmiştir.
Ek olarak, İlgili kanunun 16 maddesinin 9.fıkrası ‘’ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel kurullarının yetkileri, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olunmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılabilir. 
şeklindedir.

temettü haberiyle beraber hareketlenen hisse nereye gidiyor?

KOZA Altın temettü bilmecesi çözüldü mü?
 
Yapılan bu düzenlemeye istinaden Yönetim Kurulumuz 30.06.2022 tarihinde toplanarak
A)     2016 ile 2021 yılları arasındaki yıllara ait  Finansal Tablolarının  Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ve Şirketin Web sitesinde yayınlandığını,  dağıtılabilir karın finansal imkânlar,  piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz  sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak,  aşağıdaki şekilde dağıtılmasının Genel Kurul Yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na onaya sunulmasına,
 
B)     Kar payı ödeme tarihinin 07.07.2022 tarihi olarak belirlenmesi hususunun Genel Kurul Yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na onaya sunulmasına,
 
C)     Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara yada terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle soruşturma veya kavuşturması devam edenlerin hissesine isabet edecek kar payı kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesabında tutulmasına,
 
Karar verilmiştir.
 
KAR DAĞITIM TABLOLARI ÖZETİ KOZA Altın temettü bilmecesi çözüldü mü?
 
1)     2016 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (1) dedir.
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 395.166.013,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise  531.963.051,18 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 118.549.803,90 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 11.092.480,39 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 265.512.715,71 TL ve VUK’a göre 402.320.766,89 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
2)     2017 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (2) dedir
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 552.785.111,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise  536.936.428,13 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 165.835.533,30 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 15.821.053,33 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 371.039.413,37 TL ve VUK’a göre 355.279.841,50 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
3)     2018 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (3) dedir
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 1.176.488.975,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise 1.038.769.204,09 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 352.946.692,50 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 34.532.169,25 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 786.268.138,25 TL ve VUK’a göre 651.290.342,34 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
4)     2019 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (4) dedir
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 1.768.876.718,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise  1.914.171.644,47 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 530.663.015,40 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 52.303.801,54 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 1.184.325.183,06 TL ve VUK’a göre 1.331.204.827,53 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına,
 
5)     2020 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (5) dedir
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 1.863.389.000,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise  2.122.009.801,42 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 559.016.700,00 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 55.139.170,00 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 1.196.223.130,00 TL ve VUK’a göre 1.507.853.931,42 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
6)     2021 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (6) dedir
f)       TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 3.164.198.515,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise 3.307.360.223,91 TL  net dönem karı bulunduğu,
g)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
h)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 949.259.554,50 TL nakit temettü dağıtılmasına,
i)       İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 94.163.455,45 TL ayrılmasına,
j)       Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 1.960.578.990,05 TL ve VUK’a göre 2.263.937.213,96 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
6 yıla ait toplam brüt kar payı  2.676.271.300,00 TL ‘dir

temettü haberiyle beraber hareketlenen hisse nereye gidiyor?

paraajansı 

Bu listeye ulaşmak ve analizlerden ilk haberdar olanlardan olmak için
Para Ajansı Applikasyonunu  indirin

Para Ajansı Telegram grubuna üye olun => https://t.me/paraajansi paraajansı 

Bizi Twitter’da takip edin =>https://twitter.com/home 

Temettü haberi Temettü haberi Temettü haberi

  • Kozal
  • Temettü

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP