DOLAR 13,72621.73%
EURO 15,52101.85%
ALTIN 783,800,39
BITCOIN 673144-3,35%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

17:43

AKŞAM'A KALAN SÜRE

#ARENA Bilgisayar’dan temettü açıklaması! Şirket “Yenilenebilir Enerji” faaliyetlerine mi başlıyor?
  • Para Ajansı
  • Ekonomi
  • #ARENA Bilgisayar’dan temettü açıklaması! Şirket “Yenilenebilir Enerji” faaliyetlerine mi başlıyor?

#ARENA Bilgisayar’dan temettü açıklaması! Şirket “Yenilenebilir Enerji” faaliyetlerine mi başlıyor?

22 Şubat 2021 - 21:57 21:57
#ARENA Bilgisayar’dan temettü açıklaması! Şirket “Yenilenebilir Enerji” faaliyetlerine mi başlıyor?
0

BEĞENDİM

Arena Bilgisayar Kamuoyu Aydınlatma Platformuna ardı ardına bildirimlerde bulundu. Yapılan Bildirimlerde Temettü dağıtım politikası, Yeni faaliyetlere başlanması, Kayıtlı sermaye tavanı tutarında değişiklik gibi konular bulunuyor!

Şirket yaptığı bildirimlere göre sırasıyla aşağıdaki konularda bildirimde bulundu

Arena Bilgisayardan “Yenilenebilir Enerji” hamlesi

Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve konu” başlıklı 3’üncü maddesine yenilenebilir enerji faaliyetlerine ilişkin 16.fıkranın eklenmesine ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. 

Şirket kayıtlı sermaye tavanını uzatma kararı aldı

Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6’ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 – 2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6’ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. 

Şirket Genel Kurulu toplanıyor!

Yapılan bildirime göre şirket 25.03.2021 tarihinde Merkez Mahallesi – Göktürk Caddesi No:4 – 34077 Göktürk – Eyüp – İstanbul’te genel kurul için toplanacak. Toplantının ana gündem başlıkları ise aşağıdaki şekilde

1 – Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması.
2 – Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 – 2020 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 – Şirket’in 2020 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 – Kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.
6 – Şirket’in esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3.maddesine “Yenilenebilir Enerji” faaliyetlerine ilişkin fıkra eklenmesi ve esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.
7 – Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması ve 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi.
8 – 2021 yılında yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
9 – 2020 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması ve gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması.
10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan” II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in “Bilgilendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13 – 2020 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri.
14 – Yönetim Kurulu üyelik seçimlerinin yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti.
15 – Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçinin yerine seçim yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar verilmesi.
16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
17 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
18 – Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul’da Temettü kararı görüşülecek!

Yönetim Kurulu’nun 22.02.2021 tarihli toplantısında;

Şirketin, 2020 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2020 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 64.640.650,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.’nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmış olması nedeniyle I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması ve yıl içerisinde yapılan 16.123,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.656.773,00 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

– I. Temettü olarak brüt 12.931.354,60 TL,

– II. Temettü olarak brüt 3.232.838,65 TL karın dağıtılmasına,

– 1.456.419,33 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve

– geriye kalan 47.020.037,43 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 16.164.193,25 TL ve brüt temettü oranı % 50,5131 olup, beher 1 TL’lik hisse başına brüt 0,505131 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 15 Nisan 2021 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket hisse Performansı

Şirket hisseleri son bir yıl içerisinde %420 yükselirken son bir ay içerisinde sadece %1,50 artış gösterdi.

(PA – Kaan Tabak )

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP