DOLAR 16,1145 0.21%
EURO 17,3077 -0.18%
ALTIN 963,64-0,25
BITCOIN 4846923,63%
İstanbul
20°

AÇIK

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

bilanço hisseyi nasıl etkiler?

Bilanço hisseyi nasıl etkiler?

Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço bir şirketin parasal olarak ne olduğunun gösterildiği yerdir. Bilanço ile şirketin girdileri, çıktıları, aldıkları, sattıkları, borçları gibi birçok kalem incelenir.

ABONE OL
21/02/2022 16:43
bilanço hisseyi nasıl etkiler?
1

BEĞENDİM

ABONE OL

Borsada yatırım yapmaya karar verdiğiniz zaman yada yatırım yapıyorsanız, bilanço okumayı az çok öğrenmelisiniz. Bilanço bir şirketin parasal olarak ne olduğunun gösterildiği yerdir. Bilanço ile şirketin girdileri, çıktıları, aldıkları, sattıkları, borçları gibi birçok kalem incelenir. Bilanço hisseyi nasıl etkiler?

Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço bir şirketin parasal olarak ne olduğunun gösterildiği yerdir. Bilanço ile şirketin girdileri, çıktıları, aldıkları, sattıkları, borçları gibi birçok kalem incelenir.

Borsada bilançolar 3 ayda bir açıklanır. 3 aylık bilanço, 6 aylık bilanço, 9 aylık bilanço ve 12 Aylık bilanço şeklinde. Bu bilançolarda yatırımcıların en fazla dikkat ettiği nokta kar-zarar rakamlarıdır. Ayrıca kar ve zararın nasıl oluştuğu noktasıdır. Kar ve zarar bir şirketin büyümesine, küçülmesine sebep olan unsurlardır.

Dolayısıyla yatırımcılar büyüme odaklı hisse senedi aldıkları için bilançoda şirketin kar bölümünün yükselmesi önen arz etmektedir. Borsada bilançolar açıklanınca yükselen, düşen yada tepki vermeyip aynı fiyatıyla yoluna devam eden şirketlerin hisse senetleri vardır.

Bilanço döneminde şirketlerin gelen rakamlara nasıl tepki vereceği yatırımcılar tarafından araştırılır. Bir bilanço döneminde hisse fiyatlarının kesin olarak yönü belirlenemez ama bazı teoriler üretilebilir.

Teori 1 Zarar Eden Şirket Hissesi Bilanço Sonrası Yükselebilir

Hava yolu şirketleri virüsten dolayı, uçuşların askıya alındığı bir dönemde rekor zararlar açıklamıştır. Fakat şöyle bir varsayım düşünüldüğünde, virüse ilaç bulundu, Havacılık sektörü eski günlerine kısa sürede geri dönecek denildiğinde, şirketin bilançosunda zarar açıklasa bile şirket hisseleri yükseliş kaydedebilir.

Bunu sebebi yatırımcıların beklentiyi satın alma durumlarıdır. Her borsa yatırımcısı da beklentiyi satın almalıdır. Zarar eden şirket alınır algıdı oluşmasın ben beklentiden bahsediyorum. Şirket hisseleri zarar edeceğinden dolayı yatırımcı tarafından satılmış, bilanço açıklandıktan sonra da beklenti doğrultusunda tekrar alınmış olabilir.

Bilançolar hisse senedi fiyatı üzerinde etkisi büyük göstergelerdir. Bilanço sonrası gerçekten büyük bir gelişme yoksa genelde hisse senedi fiyatı yatay seyredebilir yada gelecek bilanço için yüksek kar bekleniyorsa hisse fiyatı yükseliş yaşayabilir.

Teori 2 Kar Eden Şirket Hissesi Bilanço Sonrası Düşebilir

Bir bilanço dönemindr yüksek kar beklenen hisse senedi fiyatı yükselmişse, gelecek bilanço döneminde çok kar beklenmiyorsa, bilanço sonrası hisse fiyatı aşağı düşebilir. Bunun sebebi beklentinin bitmiş olmasıdır. Yada tam tersi beklenti hala yüksekse hisse fiyatı yukarı doğru gitmeye devam edebilir.

Bu yazdıklarım tamamen varsayımdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen tavsiye değil sadece bir fikir olarak algılayın. Borsada yıllardır zarar açıklayıp yerlerde sürünen hisseler vardır. Zarar açıkladı yükselir diyerek lütfen hisse senedi yatırımı yapmayın. Zarar açıklayan yükselecek, kar açıklayan düşecek diyr bir durum yoktur.

Borsada beklentiler satın alınır. Hisse fiyatını da yatırımcı beklentileri belirler (spekülatif hareketler hariç) o yüzden şirketin gelecekteki konumu belirlenip, bilanço incelenip doğru yatırım yapılmalıdır.

Bilanço analizinde sık kullanılan veriler

■ Aktif karlılık: Bu veri şirketin yaptığı yatırımın karlılığını, diğer bir deyişle aktif değerlerin ne ölçüde verimli kullanıldığını belirtir. Aktif karlılığındaki artış, şirketin kaynaklarını etkin bir şekilde kullandığını gösterir. (Net kar/Aktif toplamı] x 100

■ Net kar marjı: Bu marj, şirketin net karının net satışı içerisindeki payını belirtir. Şirketin satışlarının kara yansıma payını gösteren bu oranın yüksek çıkması ve geçmiş dönemlere göre artış eğilimi göstermesi, şirketin verimli çalıştığını gösterir. (Net kar/Net satışlar] x 100

■ FAVÖK: Açılımı finansman giderleri, amortisman giderleri ve vergi öncesi kar olan bu verinin artıda olması, analistler için en önemli kriterlerdendir. Çünkü şirketin gerçekten esas faaliyetinden kar edip etmediği ve ekonomideki toparlanmaya katılıp katılamadığı bu veriyle anlaşılabilir.

■ Özsermaye karlılığı: Dönem karının özsermaye içerisindeki oranını verir. Özsermaye karlılığı, şirketin sahip veya sahipleri tarafından sağlanan sermayenin bir birimine düşen karı ortaya koyar. İşletme sahip veya sahiplerine, faizler ve vergiler ödendikten sonra kalan kısmı gösterir. Bu nedenle mümkün olduğunca yüksek çıkması gerekir. Oranın dönemler itibariyle artış eğilimi göstermesi, ortakların gelirinin artma eğiliminde olduğunu gösterir. (Net kar/Özsermaye] x 100

■ Esas faaliyet dışı finansal gelirler: Esas faaliyetler dışında, finansal araçlardan kaynaklanan faiz, kur farkı, alım-satım kar/zararı, değer artışı temettü gibi finansal gelir ve giderler bu kalemlerde gösterilir.

■ Satış karlılığı: Sanayi şirketleri için satış gelirleri, bankalar için net faiz geliri, sigorta şirketleri içinse ‘genel teknik bölüm dengesi’ esas alınır. Elde edilen karın brüt ya da net satışlar içindeki oranını gösterir. (Net kar/Satışlar] x 100

■ Cari oran: Dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranını verir. Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar, şirketin kısa süreli borçlarını ödeyebilme gücünü ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir. Cari oran değerlendirilirken, şirketin faaliyette bulunduğu endüstri kolu, dönen varlıkların yapısı, dönen varlıkların gerçek değeri, dönen varlıkların değerlerinde değişme olasılığı, şirketin satın alma ve satış koşulları, stok devir hızı, alacak devir hızı göz önünde bulundurulur. Ayrıca şirketin ticaret bankalarıyla ilişkisi (bankalarda kullanılabilir kredi limitinin bulunup bulunmaması], mevsimlik hareketlerin etkisi, satışlarının yıl içerisindeki dağılımının düzenli olup olmadığı ve gerektiği zaman borçlanarak likidite sağlayabilme olasılığına da bakılır.

bilanço hisseyi nasıl etkiler? | tozlu mikrofon

Nelere dikkat edilmeli?

■ Bir şirkette net karın tek başına artması yanıltıcı olabilir. Satışlar, faaliyet karı ve net kar beraber artıyorsa kardaki artış daha güvenilirdir.

■ Şirketin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin dönen ve duran varlıklara oranının kıyaslanması gerekir.

■ Şirketin net borcu fazla olmamalı.

■ Döviz borcunun olmaması da önemli.

■ Şirketin net döviz varlığının olması, hisse performansı açısından olumludur.

■ Şirketin öz kaynaklarının ödenmiş sermayeden yüksek olması da dikkat edilmesi gereken verilerden biri.

■ Şirket karlılıklarının ilerleyen dönemde korunup korunamayacağı incelenmeli.

■ Ayrıca maliyet kalemleri ile maliyetlerdeki değişimlerin fiyatlara ne kadar yansıdığına bakılmalı.

■ Bilançolara sadece aktif-pasif olarak bakmak yeterli değil, bilançoları dipnotlarıyla ve geçmiş dönem verileriyle karşılaştırarak okumak gerekiyor.

■ Büyüme potansiyeli dengeli şirketleri belirlenmek amacı ile şirketlerin toplam satışı ile ihracat ve iç pazar dağılımına bakılmalı.

■ Şirketin faaliyet kar marjı sektör ortalamasıyla kıyaslanmalı.

“DİP NOTLAR İHMAL EDİLMEMELİ”

Bilançolarda bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirlerle, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderlerin önemli olduğunu hatırlatan analistler, bilançoları okurken özellikle şirketlerin kısa ve uzun vadeli finansal borçlarına göre borçluluk durumunun ortaya çıkarılmasını öneriyor. Faaliyet karında önceliğin, şirketin esas faaliyetlerinden kar elde etmesi olduğunu söyleyen analistlere göre, söz konusu verinin geçmiş yıl verileriyle karşılaştırması gerekiyor.

Öte yandan net karı, şirketin bir sonraki yıl temettü ödemesi açısından da önemli olduğu hatırlatıyor. Analistler, bütün bunların yanı sıra bilanço analizinde en doğru hareketin, bilançoları dipnotları ve geçmiş dönem verileriyle karşılaştırarak okumak olduğunu belirtiliyor

“SADECE KÂR ETMEK YETMEZ”

Nitekim gelir tablosunda tek başına net karı artmasının yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken uzmanlar “Satışlar, faaliyet karı ve net kar beraber artıyorsa, kardaki artış daha güvenilir olur. Ayrıca şirketin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin dönen ve duran varlıklara oranı da kıyaslanmalı.

Bununla beraber şirketin net borcunun (TL/döviz) fazla olmaması, hatta net döviz varlığının yüksek olması hisse performansı açısından önemlidir” diyor. Şirketin öz kaynaklarının, ödenmiş sermayeden yüksek olmasının yatırımcı açısından oldukça önemli olması gerektiğini kaydeden analistler, bilanço analizinde şu kalemlere dikkat edilmesini öneriyor:

“Yatırımcılar kar rakamları haricinde, şirketlerin karlılıklarının ya da zararlarının bir defaya mahsus olup olmadığına (arsa satışı vs. olmuş olabilir) da bakmalı. Çünkü şirketlerin karlılıklarının ilerleyen dönemde de korunup korunamayacağı çok önemli. Bu nedenle özellikle karlılık rasyolarınm takip edilmesi gerekir. Diğer önemli unsur da maliyet kalemleri ve şirketlerin maliyetlerdeki değişimleri fiyatlarına ne kadar yansıttığı. Öte yandan bilanço haricinde şirket özelinde yatırımların olması (kapasite artırımı, yeni fabrika alımı, inşası) şirket birleşmeleri, satın almalar, yeni iş kollarına girilmesi gibi faktörler de göz ardı edilmemeli.”

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi  Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço hisseyi nasıl etkiler? Bilanço hisseyi nasıl etkiler?

Bizi sosyal medyada takip ederek özel haberlerimize ilk siz ulaşabilirsiniz;
  • bilanço

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP