DOLAR 15,8769 0.2%
EURO 16,8435 -0.21%
ALTIN 945,160,54
BITCOIN 4773532,34%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

20:26

AKŞAM'A KALAN SÜRE

birko sermaye azaltımına gidiyor neden?!

Birko sermaye azaltımına gidiyor neden?!

ABONE OL
25/01/2022 20:19
birko sermaye azaltımına gidiyor neden?!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören Birko şirketi yaptığı kap açıklamasıyla sermaye azaltımana gidileceği ve aynı kap’taki açıklamasında bedelli sermaye artırımı yapılacağını bildirdi. Peki neden şirketler sermaye azaltimına giderler? Birko sermaye azaltımına gidiyor neden?! Tüm detaylar haberimizde…

Birko sermaye azaltımına gidiyor neden?!


BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (BRKO)

2. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ıncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 250.000.000 (iki yüz elli milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 (yüz yirmi milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 60.000.000 (altmış milyon) Türk Lirası azaltılarak 60.000.000 TL’ye indirilmesi ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere 60.000.000 (altmış milyon) Türk Lirası artırılarak 120.000.000 (yüz yirmi milyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına;

3. Artırılan 60.000.000 (altmış milyon) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 Kuruş Türk Lirası değerli 6.000.000.000 (altı milyar) adet hamiline yazılı payın ihraç edilmesine, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına;

4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine;

6. Halka arzdan sonra satılmayan payların GUSİON TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılan alım taahhüdüne karşılık ilgili firmaya satılması.

7. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için [Genel Müdürlüğe] yetki verilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Azaltımı Neden Yapılır

Sermaye azaltimi temel olarak şirket zararlarını kapamak sahiplerine lade etmek amacıyla olmak üzere iki sebepten dolayı gerçekleştirilebilecektir.

amacıyla ya da sermayenin belirli bir kısmini pay

Şirket Zararlarını Kapamak Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltimi

Şirket sermayesi, birtakım durumlarda şirketin zararlarini ve bilanço açıklarını kapamak amacıyla azablabilir Sermayenin bu amaçlar çevresinde azaltilabilmesi için gereken şartlar şu şekildedir

  • . Şirket sermayesinin %’ünü kaybetmiş olmalı,
  • • Belirtilen zarar gerçek bir zarar olmali,
  • • Şirket borca batık olmalidir.

Sermaye azaltimi işleminden sonra şirket, borçlarını aktifleri ile karşılayabilecek duruma gelmeli ve bu durum yönetim kurulu karan ile belirlenmelidir. Sermaye azaltımının şirketin zararini kapamak amaciyla yapildiği durumlarda yönetim kurulu, şirket alacaklılarına çağri yapmaktan ya da alacaktilarin haklarının ödenmesinden ya teminiat altına alınmasından vazgeçebilecektir. Kanunun 474. maddesinde düzenlenen alacaklilara çağn hükümler bu durumlarda uygulanmaz.

Sermayenin Bir Kismini Pay Sahiplerine lade Etmek Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltim)

Şirket sermayesinin şirketin ihtiyacından fazla olması veya sermayenin belirli bir kısmının kullanılmadığı durumlarda sermayenin azaltılarak, azaltılan tutarın pay sahiplerine iade edilmesine karar verecek olan organ genel kuruldur. Yönetim kurulu tarafından sermaye azaltiminin amacı, kapsamı ve yöntemini içeren ayrıntili bir rapor hazırlanır. Bu aşamadan sonra şirket denetçisi, şirketin aktiflerinin şirketin alacaklarını ve haklarını karşıladığına dair rapor düzenleyecektir. İlgili raporlar genel kurula sunulur ve sermaye azaltılmasına ilişkin kararın onaylanmasınin ardından tescil ve ilan edilecektir.

TTK madde 474’e göre genel kurul esas sermayenin azaltılmasina karar verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu kararı şirketin internet sitesine koymak dışında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve esas sözleşmede öngörülen şekilde yedişer gün arayla üç defa ilan edecektir. Yapılacak olan ilanda alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içerisinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altina alınmasını isteyebilecekleri düzenlenmiştir.

Sermaye azaltimi kararının yerine getirilebilmesi için ödenebilir ve muaccel alacakların ödenmesi veya teminat altına alınması gerekmektedir. Alacaklıların taleplerinin karşılanmadığı veya temin edilmediği durumlarda, alacaklılar sermaye azaltımına ilişkin genel kurul kararını kararın ilan edilmesinden itibaren iki yıl içerisinde iptal edilmesi talebinde bulunabileceklerdir.

Sermaye azaltimi kararı, TTK madde 421 gereğince sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alinir. İlk toplantıda istenilen nisaplara ulaşılamadığı takdirde yapılacak olan diğer toplantılarda da aynı nisap aranmaktadır. (proaktifhukuk)

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelli sermaye artırımı bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır. Genel olarak bakıldığında bir şirketin sermayesini artırma işlemi de denilebilen bu işlemde şirket ek bir para kazanarak bunu kasasına koyar. Bu işlem sonucunda şirket ortaklarının hisse oranları da dolaylı olarak artar

Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Nedir?

Şirket ortakları eğer dilerlerse rüçhan hakkını kullanarak yeni hisse senetlerinden paylarına düşen oranda satın alabilirler. Eğer istemezler ve sermaye artırımına katılmamaya karar verirlerse olan rüçhan haklarının borsada satışını gerçekleştirebilirler. Bu satış işlemini gerçekleştiren ortakların dolayısı ile şirketteki hisseleri azalacaktır. Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür.

Bedelli Sermaye Artırımı Özellikleri ve Avantajları

Bedelli sermaye artırımına giren şirket, şirketin tüm ortaklarına üzerlerine düşen pay kadar hisse alabilme imkanı tanır. Şirketin halihazırdaki ödenmemiş ve öz sermayesi artış gösterir. Bedelli sermaye artırımı yapan şirketin piyasa değeri yükselir. Yapılan bedelli sermaye artırımında ortaklara sunulan rüçhan hakları kısıtlanabilir ve bu haklar yeni yatırımcılara tanınabilir.

Bedelli sermaye Artırımında Şirkete Sağlanan Avantajlar Nedir?

Asıl amacı şirket sermayesini artırmak olan ve bu nedenle yapılan bu işlem esasında işleme giren şirkete ek bir finansman kaynağı sunar. Bedelli sermaye artırımını tercih eden ve bu yola giren şirketler, değerlerinin artmasına denk olarak sermayeye olan ihtiyaçlarını da karşılarlar.

Şirketler Neden Sermaye Artırımına Gerek Duyar?

“Bedelli sermaye artırımı ne demek?” sorunun cevabı içerisinde de sık sık yer aldığı gibi şirketler ek bir finansmana ihtiyaç duyduklarında bedelli sermaye artırımı yoluna girerler. Şirkete yapılan yeni yatırımlar sonunda o şirketin fon ihtiyacı duyması durumu ve ihtiyaç duyulan bu fon şirketi bedelli sermaye artırımına doğru götürür. Yapılan bu işlem şirketin piyasa değerini etkilemektedir.

Anonim Şirketlerde Bedelli Sermaye Artırımı Ve Rüçhan Hakkı

Anonim şirketler bedelli sermaye artırımına giderken, ortaklara verilen rüçhan hakkını şirket hisse senedinin nominal değer aralığı üzerinde kullanıp kullanamayacaklarını sık sık gündeme getirirler. Bedelli sermaye artırımında tanınan rüçhan hakkı eğer şirketin asıl sözleşmesinde hükümü bulunuyorsa, hisse senedinin nominal değer aralığı üzerinde yani primli olarak kullanılabilir. Anonim şirketlerin sık sık gündeme getirdikleri benzer bir konu da pay alma durumudur. “Herhangi bir anonim şirket bedelli sermaye artırımı yolunda, tüm şirket ortaklarına tanınan yeni pay alma hakkını kısıtlayabilir mi?” sorusu sık sık duyulur. Anonim şirketler, eğer asıl olan sözleşmelerinde hüküm bulunuyor ise bedelli sermaye artırımı yolunda şirket ortaklarına tanınan yeni pay alma haklarını kısıtlayabilirler. Bu kısıtlama ile birlikte ihraç edilmiş olan senetleri ise birincil durumda yani piyasada primli olarak satabilirler.

Bizi sosyal medyada takip ederek özel haberlerimize ilk siz ulaşabilirsiniz;

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP