Borsadaki şirketlerin temettü dağıtım tablosu ve kar dağıtımı sınırı( yüzde 25) sorunu…

Para Ajansı (PA), İstanbul

Borsadaki şirketlerin 2019 yılı karlarına ilişkin yaptıkları açıklamalar, koronavirüsü sonrasında kar dağıtımına getirilen sınırlamalar ile karışık bir hal aldı. Peki son durum ne ?

3 Nisan 2019 akşam saatlerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı “İş gücü piyasamızı, istihdamı, şirketlerimizin öz kaynaklarını, sermaye yapılarını ve nakit dengelerini korumalıyız.” başlığı ile sosyal medyada bir paylaşım yaptı ve kar dağıtımını % 25 ile sınırlandırdı.

Alınan bu karar, hukuki bir çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Temettü hakkının anayasal bir hak olduğunu ve genel kurul kararına dayalı olacağı, bu tür kısıtlamalar konamayacağı dile getirildi. Bunun ancak yeni bir yasa ile gündeme gelebileceği tartışıldı. Yeni bir kanun taslağı hazırlanıp, süreç için işleme konuldu. Bu arada Korona virüsü nedeniyle genel kurullarını erteleyen kimi şirketler, kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararlarını değiştirirken, kimi ise genel kurulda bu yeni düzenlemeye uygun bir önerge vererek, çoğunluğu sağladı.

TBMM’de kabul edilen 7244 sayılı torba yasa, 17 nisan 2020’ de Resmi Gazete‘ de yayınlananarak yürürlüğe girdi. Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici maddeye göre; Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’nin dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek. Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yıl net dönem kârının yüzde 25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler ertelenecektir. Yukarıda belirtilen süreyi üç ay uzatma ve kısaltma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.Şeklinde bir yasal düzenleme yapıldı.

Anlaşıldığı üzere yeni düzenleme kanunun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdiği (17/4/2020) tarihten sonraki işlemleri kapsadı.Şirketlerin genel kurulları genellikle Mart ayında ve 17 Nisan tarihinden önce yapılmış olduğundan, yeni yasa hükmü genel kurul toplantısı yapmakta gecikmiş şirketlere uygulanmış olacak. Bu tarihten önce genel kurul toplantısı yapmış ve ortaklarına kar dağıtmış şirketleri de etkileyen bir husus yok.

Yatırım Uzmanı ve Fon Yöneticisi Gizem Akgül tarafından hazırlanan, borsadaki şirketlerin 2020 yılında dağıtacaklarını açıkladıkları temettü tablosu ise şöyle,

Temettü sınırlaması ile ilgili hukuki tartışmalara ise

Linkinden ulaşabilirsiniz.

0 0 oy
Beğendiniz mi?
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster