DOLAR 15,9819 0.85%
EURO 16,9127 0.41%
ALTIN 948,060,82
BITCOIN 4822153,29%
İstanbul
17°

AÇIK

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

bu 7 şirket kar payı dağıtmıyor!

Bu 7 şirket kar payı dağıtmıyor!

ABONE OL
31/03/2022 14:39
bu 7 şirket kar payı dağıtmıyor!
1

BEĞENDİM

ABONE OL

Bu 7 şirket temettü dağıtmıyor! Kamu Aydınlatma Platformunda açıklama yapan 7 büyük şirket kar payı dağıtmayacağını duyurdu!

Bu 3 şirket temettü dağıtmıyor! Kamu Aydınlatma Platformunda yaptıkları açıklamada hangi 3 şirket temettü dağıtmayacağını duyurdu:

  • KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.(KUTPO)

  • PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.(PGSUS)

  • QNB FİNANSBANK A.Ş.(FIN), (QNBFB)

  • AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.(AYDEM)

  • YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.(YYAPI)

  • TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.(TAVHL)

  • DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.(DESPC)

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.(AYDEM)

Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2022 tarihli kararında yer alan ve yukarıda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimizin 2021 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.

Şirket finansal tablolarına göre, Şirket’in geçmiş yıl zararları olması ve dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul oylamasına tabi olamayacağından ilgili madde kapsamında yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.(TAVHL)

Şirketimiz, 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, No:14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre, 467.689.000 TL net dönem kârı elde etti.

2021 yılında şirketimizin uzun vadede gelişmesi için satın aldığımız Almatı Havalimanı’nın ve kazandığımız Antalya Havalimanı işletme imtiyazı ihalelerinin ve bu işlemlerle ilgili yatırımların doğurduğu kaynak ihtiyaçları nedeniyle, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, kâr payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.(PGSUS)

Yönetim Kurulumuzun 4 Mart 2022 tarihli kararı ekinde yer alan ve yukarıda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimizin 2021 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.

31 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin net dönem zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla karar verilmiştir.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.(AYDEM)

Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2022 tarihli kararında yer alan ve yukarıda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimizin 2021 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.

Şirket finansal tablolarına göre, Şirket’in geçmiş yıl zararları olması ve dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul oylamasına tabi olamayacağından ilgili madde kapsamında yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.(YYAPI)

Şirket Yönetim Kurulu’nun 30.03.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın “Geçmiş Yıl Zararları” hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.


QNB FİNANSBANK A.Ş.(FIN), (QNBFB)

30.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 3,928,113,726.25 – TL’nin, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 670,079.04 TL’sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu’na ilave edilmesi ve geriye kalan 3,927,443,647.21 TL’sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TEMETTÜ NEDİR?

Öncelikle temettü nedir? Temettü, bir diğer adıyla kâr payı bir şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârı üzerinden (yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonraki dağıtılabilir kâr) şirket ortaklarının pay alma hakkıdır.

Bir şirket kurmanın ya da şirkete ortak olmanın en önemli gerekçesi kâr elde etmektir. Hiç kimse zarar etmek niyetiyle parasını riske atmak istemeyecektir. Temelde kâr etme amacıyla kurulan her şirketin ödenmiş bir sermayesi vardır. Kabaca sermayenin tamamı bir kişiye aitse şahıs şirketi, birden fazla kişiye aitse ortaklık olarak tanımlanabilir. Bu minvalde bir şirketin hisse senedini almak, o şirketin sermayesinden paya sahip olmak yani şirketin ortağı olmak anlamına gelir.

Şirketlerin elde ettiği kâr şirket sahibine/ortaklara ait olduğundan; ortakların bu kârdan, şirket sermayesindeki payları oranında yararlanma hakkı vardır. İşte bir ortağın bu şekilde şirketin toplam kârından payına düşen kısmına temettü adı verilir

Merak edilen bir diğer konu da, kar payı verilecek olan gün şirketin hisse fiyatında ne gibi değişiklik olur. Temettü’nün dağıtıldığı gün hissenin fiyatı, adet başına brüt kar payı miktarı kadar düşmektedir. Ancak bu düşüşü düzeltilmiş hisse fiyat grafiklerinde kar payı geri yansıtıldığı için görmek mümkün değildir. Sadece düzeltilmemiş hisse fiyat grafiklerinde kar payı dağıtım günü olan düşüşü görmeniz mümkün olmaktadır.

Tarihi belli olan temettünün dağıtımı sonrasındaki 2 işlem günü sonrası, bankanızı ya da aracı kurumunuzu aramanıza gerek kalmadan, tutar hesabınıza yatırılır. Ancak dağıtımdan 2 iş günü sonrası hala hesabınıza aktarılmamışsa, bu durumda aracı kurum ya da bankanızı arayıp bilgi edinebilirsiniz.

Temettüye ilgi

Hisse senedi ile kar etmenin bir diğer yolu olarak bilinen kar payı ödemeleri de gün geçtikçe özellikle yeni yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı.

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz yıldan beri sürekli artışa geçen ve hatta rekor seviyelere ulaşan yatırımcı sayısıyla birlikte, temettüye ilgi de gün geçtikçe çoğalıyor.

Temettü dağıtımı için, yatırımcılar şirketlerin hisse senetlerini alırken, şirket seçimleri, düzenli kar payı yatırımı yapan ve buna bağlı olarak fazla getiri sağlayan şirketleri filtreleyerek seçmek isterler. Bahsedilen kar payı dağıtımları ise yılın belli dönemlerinde gerçekleşir.

Bu 7 şirket kar payı dağıtmıyor!

Nasıl temettü alırım

Temettü, diğer adıyla şirketlerin elde etmiş olduğu kar payı dağıtımına hak kazanmak için, temettü dağıtımı yapılmadan en az 2 gün önce, elinizde bulunan lot sayısı farketmemeksizin temettüden fayda sağlayabilirsiniz.

Merak edilen bir diğer konu da, temettü verilecek olan gün şirketin hisse fiyatında ne gibi değişiklik olur. Temettü’nün dağıtıldığı gün hissenin fiyatı, adet başına brüt temettü miktarı kadar düşmektedir. Ancak bu düşüşü düzeltilmiş hisse fiyat grafiklerinde temettü geri yansıtıldığı için görmek mümkün değildir. Sadece düzeltilmemiş hisse fiyat grafiklerinde temettü dağıtım günü olan düşüşü görmeniz mümkün olmaktadır.

Tarihi belli olan temettünün dağıtımı sonrasındaki 2 işlem günü sonrası, bankanızı ya da aracı kurumunuzu aramanıza gerek kalmadan, tutar hesabınıza yatırılır. Ancak dağıtımdan 2 iş günü sonrası hala hesabınıza aktarılmamışsa, bu durumda aracı kurum ya da bankanızı arayıp bilgi edinebilirsiniz

Temettü nasıl alınır?

Temettü, diğer adıyla şirketlerin elde etmiş olduğu kar payı dağıtımına hak kazanmak için, kar payı dağıtımı yapılmadan en az 2 gün önce, elinizde bulunan lot sayısı farketmemeksizin temettüden fayda sağlayabilirsiniz.

SİMGE EREL

Bu 7 şirket kar payı dağıtmıyor!

paraajansı  Bu 7 şirket kar payı dağıtmıyor! Bu 7 şirket kar payı dağıtmıyor! Bu 7 şirket kar payı dağıtmıyor! Bu 7 şirket kar payı dağıtmıyor!

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi – https://paraajansi.com.tr/ 

Bizi sosyal medyada takip ederek özel haberlerimize ilk siz ulaşabilirsiniz;
  • Temettü

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP