Ekiz Kimya’dan sermaye artırımının kullanım yerine dair açıklama

Paraajansi.com.tr
(Borsa ve yatırım için en güncel haberler.)

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada geçtiğimiz tarihlerde yaptığı sermaye artırımdan elde edilen gelirin kullanım yerlerine dair açıklamalarda bulundu. Ekiz Kimya’dan sermaye artırımının kullanım yerine dair açıklama

Söz konusu açıklamanın detayları şu şekilde;

Şirket Yönetim Kurulumuzun 08.07.2021 tarihli 2021-13 sayılı gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu’na sözkonusu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için 16.07.2021 başvuru yapılmıştır.

Başvuruyla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlan ekli rapor Yönetim Kurulumuzun 16.07.2021 tarihli 2021- 14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

SERMAYE ARTIRIMI GEREKÇESİ:

2020 yılında dünyada yaşanan COVID-19 virüsüne bağlı pandemi nedeniyle yaşanan olumsuz etkiler başta olmak üzere ülkemizde yaşanan kur ve faiz artışına bağlı finansal dalgalanmaların etkileri her sektörde olduğu gibi şirketimizin içinde bulunduğu sektörde de kendisini göstermiştir.

Şirket, zeytinyağı sektöründe sahip olduğu tecrübe ve pozitif reputasyonu sayesinde mall kaynaklardan borçlanma yerine, sektör menşeli yeni aktörlerle Şirket’e alternatif fon sağlama girişimi içerisindedir. Şirket hızla değişen ekonomik koşulları göz önünde tutarak, özellikle faiz ve dövizde yaşanan hareketliliklere karşın işletmenin finansal yapısını da hesaba katarak, kısa ve uzun vadeli finansal borçlarını azaltmak suretiyle faiz yükünü hafifletmek ve bir kısım ticari borçlarını karşılamak suretiyle özkaynaklarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kokleri 1946 yılına uzanan Şirketimiz, ilgili tahsisli sermaye artışının gerçekleşmesi ile birlikte, finansal yapısını güçlendirerek, yeni firsatlar yaratacak ve likide yapısının iyileştirilmesine katkıda bulunmuş olacaktır

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08/07/2021 tarihli kararı ile:

 1. Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 35.000.000-TL (Otuzbeşmilyon TürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 7.177.729-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklan tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 15.000.000-TL (Onbeşmilyon TürkLirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (“BIST”) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslan çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
 1. Is bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli paylarin, B Grubu Borsa’da işlem gören nitelikte olmasına,
 2. 1s bu sermaye artirimi nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Sn. Murat TÜRKAL’a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ‘na başvurulmasına,
 3. İş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kilinmasina, karar verilmiştir.

Isbu karar çerçevesinde yapılacak 15.000.000-TL sermaye artırımından elde edilecek fonun dağılımı aşağıdadır:

 1. TİCARİ BORÇLAR: Şirket’in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, Şirketin ticari borgarindan Murat Türkal ‘in ortağı olduğu TRK LTD. STI. ‘ne 6.630.000-TL, diğer ticari borçlara ise 620.000-TL’si kadar ödeme yapılacaktır. Bu şekilde Şirket’in ticari borçlarının büyük bir kısmının kapanması sağlanacaktır.
 2. FİNANSAL BORÇLAR: Şirket’in iş bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile, finansal borcunun kaldığı 4 bankadan 3 tanesinin tüm borçları ödenmiş olacaktır. Ödenecek olan tutarlar banka bazında aşağıda listelenmiştir.
 • . ICBC BANK A.Ş. :274.518,50-TL
 • . HSBC BANK A.Ş. :3.038.245,09-TL
 • BANK ASYA A.Ş. :1.400.000,00-TL
 1. GECİKMİŞ MAAŞ VE TAZMİNAT BORÇLARI: Şirket’in iş bu sermaye artirimindan elde edilecek fon ile, Şirket’in Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlarından olan 835.000-TL’sinin tamami ödenerek, geçmiş maaş ve tazminat borçları kapanmış olacaktır.
 2. KAMU BORÇLARI: Şirket’in iş bu sermaye artirimindan elde edilecek fon ile, Şirketin vadesi geçmiş bir kısım yapılandırılan bir kısım güncel SGK, Vergi ve diğer kamu borcu için 1.000.000-TL’si kadar ödeme yapılacaktır.
 3. İŞLETME SERMAYESÍ: Şirket’in iş bu sermaye artirimindan elde edilecek fon ile, Şirketin ağırlıkta yapmakta olduğu ticari mal alım işlemlerinde kullanılmak üzere işletme sermayesi ihtiyacı için 1.157.000-TL kadar nakit ayrılacaktır.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajan

0 0 oylar
Beğendiniz mi?
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster