Inveo Yatırım Holding’ten kar dağıtımı hakkında karar

Şirket tarafından KAP’a yapılan bildirimde kar dağıtımı yapmama kararı verildiği bildirildi.

Şirket 2020 yılında SPK hesaplarına göre 460 milyon TL kar seviyesine ulaştı.

Şirket tarafından yapılan Kap bildirimini tam metninde aşağıdaki ifadelere yer verildi.

INVEO Yatırım Holding A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak 2020 yılına ait bağımsız denetim raporu ve mali tabloları görüşmüş ve 19 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’ un bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir;

1. Şirketin kâr dağıtım politikası;

“Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul’ un onayına sunulur.

Şirketin kâr dağıtımı, TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır.”

4.5 2 oylar
Beğendiniz mi?
guest
1 Yorum
Eski Yorumlar
Yeni Yorumlar En çok oy alan yorumlar
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster