Işık Plastik halka arzı yarın başlıyor, işte Aracı kurum raporları!

Işık Plastik şirketi 21-22 Ocak tarihinde 10:30 – 13:00 Arası halka arz oluyor! Aracı Kurum Fiyat tespit raporları şirkete dair neler söyledi? İşte veriler.

Işık Plastik şirketinin halka arz süreci yarın başlıyor, Aracı kurum fiyat tespit raporlarında şirket için neler söyledi? Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker NTV’ye yaptığı açıklamalarda Halka arz sonrası elde edilecek gelirin ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanma planlanıyor. Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için kullanılacak.

Hali hazırda Işık 1 isimli 14,807 m2 kapalı alana sahip fabrikaları ile hizmet sunduklarını anlatan Çeker, devam eden yeni yatırımlarına da dikkat çekti. Çeker; “Bu yatırım ile birlikte tesislerimizin toplam kapalı alanını 26.678 m2’ye çıkaracağız. Devam eden inşaatı Mart sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.

Çeker’in açıklamalarına göre İnşaatın %75’i tamamlandı. Üretimin Ağustos 2021’de başlaması planlanıyor. Tesiste levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçirilmesi planlanıyor. halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama hattı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama hatları için toplam 13,6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi. 

Şirket hali hazırda 60’a yakın ülkeye ürün ihracatı yapıyor. Şirketin arz sonrası halka açıklık oranı %21,8 olacak.  

TSKB – Işık Plastik Aracı kurum raporu

TSKB Hisse Senedi Analizi, Güncel Fiyatı, Grafiği ve Yorumları - HisseLog

Piyasa çarpanları analizi sonucu hesaplanan pay başına fiyat 22,41 TL olmuş ve %28’lik halka arz iskontosu ile halka arz fiyatı 16,10 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre;

 • Fiyat tespit raporunda Şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamalar kurumların genel değerlendirme ve değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verilmiştir.
 • Piyasa çarpanları analizinde düşük likiditeye sahip şirketlerin ve uç çarpan değerlerine sahip şirketlerin hesaplama dışında tutulmasını makul buluyoruz.
 • Yurtiçi çarpan analizinde kullanılan şirketlerin faaliyetlerinin Işık Plastik’in faaliyetleriyle uyumlu olduğunu düşünüyoruz.
 • Piyasa çarpanları analizine ek olarak İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine de değerlemede yer verilmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz.
  Değerlendirmemiz sonucunda %28 oranında halka arz iskontosu uygulanarak hesaplanan 16,10 TL hisse başı fiyatı makul buluyoruz.

Tacirler Yatırım – Işık Plastik Aracı kurum raporu

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Yatırım Bize Danışılır

Raporda Şirket hakkında verilen bilgi, açıklama ve mali tablolar yeterlidir.
✓ Değerleme için kullanılan yöntem ayrıntılı ve net bir şekilde açıklanmıştır.
✓ Benzer şirketler hakkında verilen bilgilerin açıklayıcı olduğunu düşünmekteyiz.
✓ Yurtdışı benzer şirketlerin değerleme çalışmasına dahil edilmesini makul bulmaktayız.
✓ Değerleme çalışmasında Şirket’in işlem göreceği Borsa İstanbul Ana Pazar çarpanları değerlerinin hesaplamaya dahil edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca, kullanılmayan Fiyat/Kazanç, İşletme Değeri/Satışlar ve Piyasa Değeri/Defter Değeri gibi farklı çarpan değerlerinin de değerleme çalışmasında kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
✓ Çarpan Analizinde İşletme Değeri/FAVÖK oranları için yüksek çarpanlara sahip Şirketlerin uç değer kabul edilip kullanılmamasını makul bulmaktayız. Ayrıca, likiditesi düşük olan payların işletmenin değerini doğru yansıtmayabileceğini düşünerek değerleme çalışmasından çıkarılmasını makul bulmaktayız.
✓ Değerleme çalışmasında çarpanların ortalamasının hesaplanmasında ortalama yerine medyan değerlerin kullanılmasının daha makul olacağını düşünmekteyiz.
✓ Şirket değeri hesaplamasında İndirgenmiş Nakit Akışları analizinin kullanılmasının da makul olacağını düşünmekteyiz ve farklı metotlar kullanılması neticesinde farklı pay değerine ulaşılacağını belirtiriz.

Pazar Yaklaşımı Yöntemine göre hesaplanan iskonto uygulanmış 16,10 TL pay başına fiyatı, yukarıda belirttiğimiz çekinceler dışında, makul bulmaktayız.

Global Menkul Değerler – Işık Plastik Aracı kurum raporu

GLBMD Hisse Senedi Analizi, Güncel Fiyatı, Grafiği ve Yorumları - HisseLog
 • Fiyat Tespit Raporu’nda Şirket ile ilgili bilgilerin ve değerlemede kullanılan yöntem ve değerlerin detaylı bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz.
 • Raporda sadece piyasa çarpanları kullanılması makul sebeplerle açıklanmış olsa da Şirket’in karlılık göstergelerinin son bir yılda yakaladığı ivmenin önümüzdeki dönemde de sürüp sürmeyeceği konusundaki beklentilerini görebilmek adına indirgenmiş nakit akımları yönteminin de kullanılmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.
 • Hem yurt içi hem de yurt dışı benzer şirket çarpanlarının kullanılmasını faydalı buluyoruz. Fakat değerlemeye alınan yurt dışı benzer şirketlerin Işık Plastik’in piyasa değerinin çok üstünde olmalarından dolayı piyasa değeri daha yakın olan benzer şirketlerin de kullanılabileceğini düşünüyoruz.
 • Çarpanları uç değere sahip şirketlerin değerlemede kullanılmamasını doğru buluyoruz.
 • Likiditesi düşük olan şirketlerin değerlemede kullanılmamasını doğru buluyoruz.
 • Yukarıda belirttiğimiz çekinceler dışında 16,10 TL olarak belirlenen halka arz fiyatının makul olduğunu düşünüyoruz.

Gedik Yatırım – Işık Plastik Aracı kurum raporu

Gedik Yatırım: Daha az para ile daha çok nasıl hisse senedi alınır? - ParaAnaliz

• Fiyat Tespit Raporu’nda Işık Plastik hakkında verilen bilgilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz. Şirket ve sektör hakkında verilen bilgiler oldukça detaylıdır.
• Işık Plastik için yapılan değerleme çalışmasında “Pazar Yaklaşımı” yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan değerleme yönteminin net ve anlaşılır bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz.
• Değerleme yöntemi olarak ‘Pazar Yaklaşımı’ yönteminde yurt içi benzer şirketler ve yurt dışı benzer şirketler ağırlıklarının %50 ile eşit olarak kullanılmasını uygun görüyoruz. Ancak değerlemeye İD/FAVÖK çarpanı dışında diğer çarpanların da katılmasının ihtiyatlılık açısından daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz. Bunun yanında pandeminin de etkisiyle 2020 yılı satış gelirleri ve karlılığının geçmiş ortalamaların üzerinde arttığı göz önünde bulundurularak ileriye dönük projeksiyonların paylaşılmasının şirketle ilgili analizi kolaylaştırabileceğini düşünüyoruz.

Kullanılan değerleme yöntemi sonrasında %28 iskonto oranı uygulanarak 16,10 TL pay başına fiyat hesaplanmıştır. Halka arz fiyatının makul olduğunu düşünüyoruz.

Ak Yatırım – Işık Plastik Aracı kurum raporu

Müşterilerimiz – Kurumsal | Hrweb

Halka arz satış fiyatı olarak belirlenen 16,10 TL hesaplanan pay başına fiyata göre %28 iskontoludur.
Işık Plastik için hazırlanmış olan fiyat tespit raporunun net ve anlaşılır olduğu görüşündeyiz. Bununla birlikte;
 İleriye dönük projeksiyonların paylaşılmamış olmasının raporun kapsamını olumsuz etkilediğini düşünüyoruz.
 Bazı seçilen yurt içi ve yurt dışı benzer şirketler çarpan analizinde kullanılan şirketlerin faaliyet konularının Işık Plastik’ten uzak olduğunu değerlendiriyoruz.
 Sektör dinamikleri ve değişkenleri dikkate alındığında, değerleme yöntemlerinin arasında İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi’nin kullanılmasının daha doğru sonuç vereceği kanaatindeyiz.
Yukarıda belirtilen çekincelerimiz dışında, uygulanan iskonto oranının ve 16,10 TL’lik halka arz fiyatının makul olduğu görüşündeyiz.

A1 Capital – Işık Plastik Aracı kurum raporu

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Fiyat tespit raporunda şirket ve faaliyet gösterilen sektör hakkında yeterince aydınlatıcı bilgilerin yatırımcıya sunulduğu,
 • Fiyat tespit raporunda Şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamaların, kurumların genel değerlendirme ve değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verildiği,
 • Sektör dinamikleri ve değişkenleri dikkate alındığında yurt içi çarpan analizinde kullanılan şirketlerin faaliyet konularının Işık Plastik’in faaliyetleriyle uyumlu olduğu,
 • Çarpan analizinde yurtiçi ve yurt dışı benzer şirket seçiminde detaylı bir analizle yatırımcıların bilgilendirildiği,
 • Yüksek çarpan değerlerine sahip benzer şirketlerin hesaplamalarda dikkate alınmamasının olumlu olduğu,
 • değerlendirilmektedir.
 • Öte yandan, Değerleme yöntemleri içerisinde Piyasa Çarpanları Yönteminin dışında İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine yer verilmemiş olması özellikle nakit akımlarının halka arz fiyat seviyesine olan etkisinin görülememesine yol açarken, Çarpan analizinde sadece “FD/FAVÖK“ değerinin dikkate alınması, Firma Değeri / Satış (FD/S) oranlarının yanı sıra “Fiyat Kazanç (F/K)” ve Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD)” çarpanlarının değerlemede kullanılmaması bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.
 • Yukarıda belirlediğimiz çekincelerimiz saklı kalmak kaydıyla, %28,17 gibi nispeten yüksek oranda uygulanan iskonto oranıyla 16,10 TL seviyesinde tespit edilen TL hisse başına fiyat düzeyinin makul olduğu sonucuna ulaşmış bulunmaktayız.

Işık Plastik şirketinin halka arz sürecine dair tüm detaylar!

Işık Plastik Halka arz tarihleri ne zaman? Fazla hisse alınabilir mi?

(Para Ajansı – Kaan Tabak)

0 0 oy
Beğendiniz mi?
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster