Pamukova Elektrik yeni pazarı belli oldu

Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 03.03.2021 itibariyle artık Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacak

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesinin 36. Maddesi kapsamında, 03/03/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket payları 03/03/2021 tarihinde 02/03/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar’a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.

Borsa İstanbul Kotasyon 37. Madde

  • Payları PÖİP’te işlem gören ortaklıkların payları bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen kotasyon şartlarının sağlanması halinde, ortaklıkça başvuru yapılması kaydıyla kota alınarak şartlarını sağladığı pazarda işlem görebilir.
  • Bu kapsamdaki ortaklıkların başvurularının değerlendirilmesinde, bu Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “halka arz edilen payların piyasa değeri” ile “halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı” nın hesabında, fiili dolaşımdaki paylar esas alınacak olup, piyasa değerleri ile ilgili olarak başvurunun karara bağlanacağı Yönetim Kurulu toplantı tarihinden önceki haftanın son iş gününden geriye doğru olarak hesaplanan 1 yıllık ortalama değerler dikkate alınır.
  • Söz konusu ortaklık paylarının bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen değerlendirme döneminde en az 30 iş günü fiyat tescili gerçekleşmesi şartı aranır.
  • Söz konusu ortaklık payları için Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’daki ilk işlem gününde geçerli olacak baz fiyatın hesaplanmasında, PÖİP’te son işlem gününde oluşan ağırlıklı ortalama fiyat esas alınır ve bu fiyat KAP’ta ilan edilir.
  • Bu madde kapsamında Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen başvurularda, karar tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yeniden başvuru yapılamaz.
  • Başvurularda, Borsaya sunulacak finansal tabloların düzenlenme dönemleri için sermaye piyasası araçlarına ilişkin ilgili sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen finansal tablo dönemleri esas alınır.
  • NİYİP’de işlem gören payların Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da işlem görebilmesi için, SPK tarafından izahnamesinin onaylanması ve ilgili Pazar kotasyon şartlarının BORSA İSTANBUL A.Ş. KOTASYON YÖNERGESİ Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz.
  • 21/58 tamamının sağlanması gerekir. Bu paylar için “halka arz edilen payların piyasa değeri” ile “halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı” nın hesabında, bu maddenin 2 nci fıkrasında PÖİP için düzenlenen hükümler kıyasen uygulanır.
0 0 oy
Beğendiniz mi?
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster