Reysaş #RYGYO’dan 500Milyon TL’lik Sermaye Artırımı

Paraajansi.com.tr
(Borsa ve yatırım için en güncel haberler.)

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanının 500 Milyon TL’den 1 milyar TL’ye kayıtlı sermaye tavanı tutarının arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Genel Kurul’dan onay geldi.

Şirketin KAP’a yaptığı bildiride aşağıdaki ifadelere yer verildi.

Şirketimizin 14/01/2021 tarih ve 613 sayılı kararı doğrultusunda; mevcut 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL’ye yükseltilmesine, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 14/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru neticesinde; Kurul tarafından iletilen 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Esas Sözleşme Tadili Metininde Sermaye Artırımına ilişkin aşağıdaki ifadelere yer verildi:

  • Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.000.000.000-TL (Bir milyar) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (Bir milyar) adet paya bölünmüştür.
  • Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
  • Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 246.000.001 TL olup, beheri 1- TL itibari değerde 246.000.001 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL’si ayni olarak, 150.016.422,91 TL’si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 6.000.001 TL (altı milyon bir Türk Lirası) sermayenin tamamını temettüden karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Şirket’in önceki 240.000.000 TL (ikiyüzkırkmilyon Türk lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL’lik kısmı nakit olarak ödenmiştir.

0 0 oylar
Beğendiniz mi?
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster