#SASA’dan Kar Payı Dağıtımı Teklifi

Şirket bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildiride pay biçiminde dağıtılacak kar payı oranının %34,9 olup, kar payı tutarının ise 290 Milyon TL olduğunu açıkladı.

24.02.2021 tarihli bildiride SASA kar payı ödeme şeklinin Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ile ödenmeyeceğini, Pay Biçiminde Ödeme yapılacağını duyurdu.

Şirketin Net Karı 312 Milyon

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 312.188.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde etti.

Şirket KAP bildirisinde ek açıklamalarında aşağıdaki ifadelere yer verdi;

Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 312.188.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2021 tarihli toplantısında;

-Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 31.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 296.894.367,43-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 6.754.367,43-TL’sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına,

-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; yasal kayıtlarımızda yer alan 388.853.661,28-TL. Net Dönem Karından 80.181.009,84-TL’lik geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 293.379.018,87-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 3.379.018,87-TL’sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına,

-Mevcut 830.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %34,93975 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, bu hususun Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

1TL paya isabet eden kar payı tutarı 0.34 TL

Temettü dağıtımı yönetim kurulunun teklifinden sonra genel kurul onaylandığında kesinleşir.

Hisse bugün 10.30 itibariyle %3 artışla 37,46 TL’den işlem görüyor.

Hisse yıllık %279, aylık %48,84 artış yaşayıp, haftalık ise %17,49 oranında bir düşüş yaşamıştır. Piyasa değeri 28,08 Milyar TL olan şirketin ortalama 3 aylık hacmi ise 20 Milyon lottur.

Kaynak: Tradingview

Temettü dağıtımı yönetim kurulundan teklifinden sonra genel kurul onaylandığında kesinleşir.

4.2 5 oylar
Beğendiniz mi?
guest
1 Yorum
Eski Yorumlar
Yeni Yorumlar En çok oy alan yorumlar
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster