Serve Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Kaynak, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

 • Haberler

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.’nin en son KAP açıklamasında muafiyet talebinin olumlu karşılanması üzerine,şirketten

“Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Uğur Bayraktar 11.06.2020 tarihi itibariyle Şirketimizdeki Yönetim Kurulu tüm görevlerinden istifa ettiğine dair dilekçesi şirketimiz tarafından tebellüğ edilmiş olup, Sn. Mustafa Uğur Bayraktar’ın şirketimizdeki tüm bu görevlerinden istifasının kabulüne,
· Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Mustafa Uğur Bayraktar’ın yerine Çukurambar Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad.no 22/30 Çankaya Ankara adresinde ikamet eden 29494766254 TC. numaralı Sn.Veysi Kaynak’ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK’nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir,” şeklinde bir açıklama yapıldı.

Dün yapılan Ziraat Bankası Genel Kurulunda ise , Veysi Kaynak, Banka Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı. Borsa tarihi açısından da ilginç bir gelişme doğmuş oldu. Bir kamu bankası üst düzey yöneticisinin, eş zamanlı bir borsa şirketi ortağı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması, kamuoyu tarafından da ilgi ile takip edilecek.

Muafiyete ilişkin KAP açıklaması,

Şirketimizin Sn. Veysi Kaynak’a tahsisli olarak sermaye artırımı ve Sn. Veysi Kaynak’ın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muafiyet talebinin olumlu karşılandığına dair açıklama SPK’nun 11.06.2020 tarihli bülteninde yayınlanmış olup açıklama aşağıda belirtilmiştir.

 1. Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.’nin (Şirket) 55.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 11.559.492,45 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.’nin ( Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirket’in ortağı Veysi KAYNAK’a tahsisli olarak satılacak olan A ve B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin,
  a) Borsa’da işlem sırası bulunmayan A grubu imtiyazlı payların da, B grubu paylar için Prosedür çerçevesinde belirlenecek ( baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) satış fiyatı üzerinden Borsa’da satılması,
  b) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,
  ii) Veysi KAYNAK tarafından verilen taahhüt çerçevesinde, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı, Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK’ya bilgi verilmesine karar
  verilmiştir.
 2. Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.’nin 786.209 adet (A) grubu imtiyazlı paylarının Veysel KAYNAK tarafından devralınması nedeniyle doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebinin, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca olumlu karşılanmasına karar verilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.