SPK, parayla üye kabul eden whatsapp grupları ve sosyal medya tokatçılarının canını fena yakacak

Para Ajansı(PA)

-SPK geçtiğimiz hafta bir duyuru yaparak yatırımcıları uyardı, ancak bu ilk uyarısı değil ilk uyarıyı gene bir basın duyurusu ile yapmıştı ve iki duyuru arasındaki fark belli ipuçlarını veriyor.Geçen haftaki duyuru şöyle,

Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler” ile “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Kurulumuzca yapılan incelemelerde;

  • Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,
  • Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,
  • Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede;

  • Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,
  • Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,
  • Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,
  • Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü

hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

BU İKİNCİ UYARI, İLK UYARI 7 ŞUBAT TARİHİNDE YAPILMIŞTI

https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20200207/1

SPK’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Söz konusu suçları işleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

PEKİ İKİ DUYURU ARASINDA FARK NE?

Eski kanuna göre 2 yıla kadar olan cezalar, ertelenebildiği için hapis cezası alan ve bu yüzden cezaevine giren manipülatör ve piyasa dolandırıcısı, halk tabiriyle tokatçı olmuyordu. SPK bunun piyasada ahlakı bozduğunu düşünerek yeni torba yasa ile cezanın 3 yıldan başlamasını sağladı. Yani son dönemde işlenen tüm suçlar bu kapsama girdi ve cezaevlerinin kapıları aralandı.

PARALI WHATSAPP GRUPLARI

Piyasa tokatçılarının üye başına aylık 1000 ile 5000 dolar üyelik bedeli alarak üye kaydı yaptığı whatsapp grupları olduğu konuşuluyor.

TWİTTER-TELEGRAM

Sahte profiller ile bir çok takipçi üye varmış havası verilen hesaplar, çoğu sahte ve satın alınmış takipçi uygulamaları ile manipüle edilen hissede direk alıcı yaratıyor. Yatırımcılar eczaneye reçete ile gelen hasta gibi tavsiyesini sosyal medyadan almış olarak hisse senedi almaya geliyorlar. Bu noktada en kötü hisse senedi bile alıcı buluyor ve uyarılar çare olmuyor.

POLİS HAREKETE GEÇER Mİ?

Yatırımcılar SPK tarafından verilen işlem yasaklarını vs yeterli bulunmuyor ve suçluların tutuklanıp cezaevine atılması için verilen binlerce dilekçe ve Cimer başvurusu olduğu söyleniyor. Çiftlikbank olayında olduğu piyasada çok fazla mağdur ve infial yaratacak bir ortam oluşursa savcılar tarafından da özel önlemler alınabiliyor yani konu Sermaye piyasası kanunu dışında da, dolandırıcılık faaliyeti olarak değerlendirilebilir, deniliyor.

PİYASA DENGESİ BOZULUR MU?

Piyasada alımların genele yayılmaya başlaması ve yabancı satışlarının da hız kesmesi nedeniyle, alınacak tedbirlerin piyasada dengeyi bozmayacağı düşünülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.