TSKB GYO’dan KAP’a bildirim

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası’ndan 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) Türk Lirası’na artırılmasına kayıtlı sermaye tavanına 2020 yılında ulaşılması nedeniyle geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması için yapılan başvurunun onaylandığı ifade edildi.

KAP’a yapılan bildirimin tam metni şu şekilde,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası’ndan 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) Türk Lirası’na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanına 2020 yılında ulaşılması nedeniyle geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na 08.02.2021 tarihinde yapılan başvurumuz SPK’nın 18.02.2021 tarihli E-2233903-340.08-2019 sayılı kararıyla onaylanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Esas Sözleşme Tadil Metni, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

TSKB 01 Şubat tarihinde paylaştığı bilanço verilerine göre

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51,5 milyar liraya ulaştı.

TSKB’den yapılan açıklamaya göre, bankanın toplam nakdi ve gayrinakdi kredi portföyü aynı dönemde yüzde 22,5 büyüme kaydederek 44,1 milyar lira oldu.

Öngörüleri ile paralel sonuçlar elde eden TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51,5 milyar liraya ulaştı. TSKB’nin özkaynakları ise yüzde 18 artışla 6,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, yıllık net dönem karı 732,8 milyon lira oldu.

TSKB GYO Hakkında

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSKB GYO) bir portföy yönetim şirketidir. 2006 yılının başında kurulan Şirket, ortaklarına yüksek getiri sağlamak amacıyla karlı bir gayrimenkul portöyü oluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (TSKB) bir iştiraki olan TSKB GYO, Bankanın 71 yıllık kurumsal birikim ve deneyiminden güç almaktadır.

TSKB GYO, bir sermaye piyasası kurumu olarak, gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilir ve SPK’nın ilgili Tebliğinin izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunabilir.

TSKB GYO’nun kurumsal stratejisinin temel değerlerini, tutarlılık, şeffaflık, kalite, sosyal sorumluluk, müşteri odaklılık ve ekip çalışması oluşturmaktadır. Şirketin yatırım stratejisinin ana ilkeleri, proje geliştirme yoluyla büyüme hedefine, sürdürülebilirliğe ve risk yönetimine dayanmaktadır. 10 milyon TL başlangıç sermayesi ile kurulan  TSKB GYO’nun, yaptığı yatırımlarla aktif büyüklüğü 31 Aralık 2020 sonu itibarıyla 603 mn TL’ye, yönetim altındaki kiralanabilir alan büyüklüğü ise 3 bin m2‘den 66 bin m2‘ye ulaşmıştır. TSKB GYO’nun ödenmiş sermayesi yıllar içinde yapılan nakdi artışlarla Eylül 2020 itibarıyle 500.000.000 TL’ye yükseltilmiş olup, 54.328.482 TL tutarındaki paylar TSGYO sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

(paraajansı-Ahmet ÇETİNKAYA)

2 2 oylar
Beğendiniz mi?
guest
1 Yorum
Eski Yorumlar
Yeni Yorumlar En çok oy alan yorumlar
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster