Türk Kengeşi* Fonu kuruluyor

  • Haberler

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, resmi üye olmasa da tüm çalışmalara katılan Türkmenistan ve gözlemci üye Macaristan’dan oluşan Türk Konseyi’nin merkez bankaları arasında swap anlaşmaları görüşmeleri başladı. Sağlık ve savunmada ortak üretim için komisyonlar kuruldu. Gıda ve ilaç tedarik zincirlerinin üye ülkeler arasında kesintisiz sağlanması için imzalar atıldı. Türk Konseyi’nin uzun vadede ortak savunma gücü oluşturması gibi stratejik konularda çalışmalar başladı. Ekonomik ve siyasi birliğin ilk somut projesi ise Türk Yatırım Fonu oldu. Fonun ilk etapta 300-500 milyon dolarlık büyüklükte olması planlanıyor. Ayrıca konseyin gözlemci üyesi olan ve Macaristan da fona destek olma kararı aldı. Türk kimliğinin birleştirdiği 6 Türk devletinin bir araya gelerek 2010’da kurduğu Türk Konseyi, ekonomik ve siyasi birliğe çalışmalarını artırıyor.

Sabah gazetesinden İbrahim Acar’ın haberine göre, Genel Sekreterlik merkezi Türkiye’de olan Türk Konseyi, devlet başkanlarının direktifleriyle başlatılan ekonomik entegrasyonda önemli adımlar attı. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2019’da Bakü Zirvesi’nde, “6 devlet, tek millet” şeklinde yaptığı tespitin kendileri için bir direktif olduğunu belirterek, “Bu hedefe dönük yapılan çalışmalar hızlandı. İlk etapta fon kuruluyor. 300-500 milyon dolar arasında olması düşünülen fonla ilgili pandemi olmasaydı daha önce imzalanacaktı. İmzanın bu yıl İstanbul’da atılmasını hedefliyoruz. Macaristan da fona destek verme niyetinde olduğunu açıkladı” dedi. Kocaman, virüs nedeniyle Türk Konseyi’nin ilaç ve gıda tedariğinden ortak aşı yapılmasına kadar bir dizi kararlar aldığını belirterek, “Sağlık, ulaşım ve ticaretin geliştirilmesi için çalışmalar başladı. Sağlık bakanları toplantısı yaptık. Ortak tıbbi malzeme üretimi ve salgınların önlenmesi için işbirliği yapılacak. Tedarik zinciri komitesi kurulacak. Tarım ürünleri tedariği için çalışma yapılacak. Ekonomik ve Ticari Koordinasyon komitesi de kuruldu” şeklinde konuştu.

SWAP ANLAŞMALARI YAPILIYOR

Üye ülkelerin finansal açıdan güçlenmesi için merkez bankaları başkanlarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor. Kocaman, “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Zirvesi’nde Konsey ülkelerinin ticaretlerini yerel paralarla yapması gerektiğini söyledi. Bu direktif üzerine üye ülkelerin merkez bankalarıyla görüşmeler yapıldı. İkili anlamda swap anlaşmaları için fizibilite çalışmaları yapıldı. Şimdi çoklu düzlemde swap anlaşmaları yapılması için çalışıyoruz” dedi.


TRANS-HAZAR HATTI PROJESİ

Çin’de üretilen malların Türk Konseyi’ne üye ülkeler üzerinden geçen orta koridor vasıtasıyla Avrupa’ya ulaştırmanın önemli olduğunu söyleyen Ömer Kocaman, bu projenin önemli bir hareket sağlayacağını vurguladı. Üye ülkelerin aralarında ticaretin de artacağını belirten Kocaman, “Üye ülkelerin gayri safi milli hasılası 1.5 trilyon dolar. Türkiye’nin konsey ülkeleriyle yaptığı ticaretin tutarı 8-10 milyar dolar. Bu rakamlar da artacak” dedi.

* Kengeş:”Kenğeş, İslam öncesi Türk devletlerinde toy ya da kurultay denilen toplantılarda iç ve dış konuların tartışılmasına ve toplantılara verilen isimdir. kenğeş كنكش” işlerde danışma, görüşme, düşünme, müşavere”. Kazan ağızında kinğeş demektir. Bir örnek: ol manğa kenğeşdi – O bana danıştı”


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.